Struktura organizacyjna


STRUKTURA ORGANIZACYJNA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Kierownictwo Centrum stanowią:
Dyrektor Centrum: Marta Prezlata
Zastępca Dyrektora Centrum: Zdzisław Lesiecki

W skład Działu Finansowo-Księgowego (DFK) wchodzą następujące stanowiska pracy:
1)Główny księgowy - Kierownik Działu (GK) - Katarzyna Sochacka,
3)Stanowisko ds. księgowości budżetowej i ewidencji mienia (FM) - Emilia Sokołowska,
4)Stanowisko ds. płac (FP) - Anna Jańczuk,
5)Stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczania podatku VAT (FV) - Małgorzata Witkowska,
6)Stanowisko ds. księgowości budżetowej (FB) - Małgorzata Kabat.

W skład Działu Oświaty i Sportu (DOS) wchodzą następujące stanowiska pracy:
1)Kierownik Działu Oświaty i Sportu (KO) - Witold Stech,
2)Stanowisko ds. oświaty (OO) - Iga Bekiesza,
3)Stanowisko ds. sportu (OS) - Anna Kurlapska,
4)Stanowisko ds. zarządzania projektami (OF) - ,
5)Pracownicy stanowisk pomocniczych i obsługi (ON).

W skład Działu Organizacyjnego (DOR) wchodzą następujące stanowiska pracy:
1)Stanowisko ds. obsługi sekretariatu (OA) - Jolanta Guźniczak-Hendryk,
2)Stanowisko ds. zamówień publicznych (OZ) - 
3)Stanowisko ds. zaopatrzenia, gospodarowania majątkiem trwałym i prowadzenia archiwum (OG) - Bożena Szyszko,
4)Stanowisko ds. kadr (OK) - Wiesława Wrześniak,
5)Stanowisko ds. obsługi i zabezpieczenia informatycznego bazy danych (OI) - Radosław Sawicki, Agnieszka Hordejuk.
 
W skład Działu Obsługi Technicznej (DOT) wchodzą następujące stanowiska pracy:
1)Kierownik Działu Obsługi Technicznej (ZDC) - Zdzisław Lesiecki,
2)Stanowisko ds. zarządzania budynkami i obiektami (TB) - Remigiusz Ciereszko,
3)Stanowisko ds. oświetlenia i zarządzania energią (TE) - Tomasz Biel,
4)Stanowisko ds. administracyjnych i obsługi magazynu (TM) - Dorota Miedzińska,
5)Pracownicy stanowisk pomocniczych i obsługi (TP).

Informacja wytworzona przez Marta Prezlata dnia 02.12.2016
Opublikowana przez Radosław Sawicki dnia 05.06.2019. Odsłon 1268, Wersja 14drukuj
Wersja : lewy  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Początek strony