Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Przetargi>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  3777
>Prawo wewnętrzne>Zarządzenia dyrektora  3180
>Oferty pracy>Ogłoszenia o naborze  3076
>Oferty pracy>Wyniki naboru  2407
>Przetargi>Wyniki postępowań - zamówienia publiczne  2282
>Struktura organizacyjna>Struktura organizacyjna  1265
>Przetargi>Informacje z otwarcia ofert  1193
>Prawo wewnętrzne>Regulaminy obowiązujące w jednostce  1137
>Przetargi>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  1073
>Struktura organizacyjna>Dyrektor  816
>Informacje>Ogłoszenia i obwieszczenia  795
>Prawo wewnętrzne>Statut  687
>Przetargi>Plan zamówień publicznych  610
Informacje>Rejestry i ewidencje>Ewidencja szkół i placówek niepublicznych  536
Informacje>Rejestry i ewidencje>Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  480
>Struktura organizacyjna>Starszy księgowy  463
>Struktura organizacyjna>Inspektor ds. oświaty  432
>Struktura organizacyjna>Główny księgowy  426
>Struktura organizacyjna>Kadry  423
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika  404
>Struktura organizacyjna>sekretariat  388
>Struktura organizacyjna>Referent  387
>Struktura organizacyjna>Referent ds. zaopatrzenia szkół i dowozu uczniów  358
>Struktura organizacyjna>Starszy referent ds. sportu  356
>Informacje>Polityka prywatności  326
Informacje>Załatwianie spraw - karty zadań>Dowożenie uczniów  318
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Stypendium socjalne  307
Informacje>Załatwianie spraw - karty zadań>Wypoczynek wakacyjny uczniów  305
>Struktura organizacyjna>Kierownik gospodarczy  293
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdanie za 2015 r.  286
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdanie za 2014 r.  281
Informacje>Załatwianie spraw - karty zadań>Wynajem i dzierżawa obiektów  277
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego  258
>Przetargi>Wyniki postępowań - nieruchomości  253
>Przetargi>Nieruchomości  249
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Stypendium za wyniki w nauce dla absolwentów szkoły podstawowej  245
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdanie za 2012 r.  244
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdanie za 2013 r.  229
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Informacja miesięczna - przedszkole  227
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych  225
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Sprawozdanie roczne - przedszkole  220
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Zmiana we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych  218
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Spełnienie obowiązku szkolnego i nauki przez dziecko w wieku 16-18 lat  218
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Stypendium Artystyczne Wójta Gminy Kobylnica  216
Załatwianie spraw - karty zadań>Żłobki>Wniosek o przyznanie dotacji  215
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Wykreślenie z ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej  212
Załatwianie spraw - karty zadań>Żłobki>Wniosek o przyznanie transzy  208
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Wniosek o dotację - przedszkole  191
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadpodstawowych  181
Załatwianie spraw - karty zadań>Żłobki>Roczne rozliczenie dotacji  176
Załatwianie spraw - karty zadań>Żłobki>Wpis do rejestru żłobków i klubów dzieciecych  162
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Stypendium sportowe Wójta Gminy Kobylnica dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  160
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Nagroda Wójta Gminy Kobylnica za wybitne osiągnięcia sportowe  155
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdanie za 2011 r.  126
Załatwianie spraw - karty zadań>Żłobki>Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków  94
>BIP>Redakcja BIP  91
>Informacje>Ochrona danych osobowych  82
Informacje>Załatwianie spraw - karty zadań>Współpraca z organizacjami pozarządowymi  82
>Struktura organizacyjna>Wykaz stanowisk i etatów  72
>Struktura organizacyjna>Struktura organizacyjna  68
Informacje>Załatwianie spraw - karty zadań>Dyżur wakacyjny w publicznych oddziałach przedszkolnych  53
Informacje>Sprawozdania finansowe>2018  47
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolu  45
>Informacje>Stosowane środki poprawy efektywności energetycznej  42
Załatwianie spraw - karty zadań>Żłobki>Wniosek o wydanie opinii dotyczącej spełniania wymagań sanitarno-lokalowych w klubie dziecięcym  32
Informacje>Załatwianie spraw - karty zadań>Dowożenie uczniów  31
>Informacja publiczna>Petycje  22
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli  20
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Okresowe stypendia sportowe za osiągane wyniki sportowe  20
>>  18
Informacje>Załatwianie spraw - karty zadań>Wychowanie przedszkolne  4
Informacje>Załatwianie spraw - karty zadań>Stypendia uczniowskie  3
Załatwianie spraw - karty zadań>Żłobki>Wniosek o wydanie opinii dotyczącej spełniania wymagań sanitarno-lokalowych w klubie dziecięcym  3
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Zgłoszenie zawarcia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem  2
Informacje>Rejestry i ewidencje>Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  2
Załatwianie spraw - karty zadań>Żłobki>Wniosek o wydanie opinii dotyczącej spełniania wymagań sanitarno-lokalowych w klubie dziecięcym  2
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdanie za 2011 r.  1
Informacje>Żłobki>Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  1
Informacje>Załatwianie spraw - karty zadań>Żłobki  1
>Prawo wewnętrzne>Regulaminy  1
Początek strony