Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY

DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY UL. WODNA 20/2, 76-251 KOBYLNICA

informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. sportu została wybrana Pani Patrycja Firkowska zamieszkała w Siemianicach.

Kandydatka uzyskała 34 pkt na 40 możliwych do uzyskania.

Uzasadnienie wyboru:

W ocenie członków Komisji konkursowej kandydat spełnia wymogi formalne, posiada poziom wiedzy, doświadczenia i umiejętności, które odpowiadają wymaganiom określonych w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.


powrót...
Informacja wytworzona przez Wiesława Wrześniak dnia 31.10.2019
Opublikowana przez Agnieszka Hordejuk dnia 31.10.2019. Wygasa 31.01.2020. Odsłon 2411
Początek strony