Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (wygasły...)

W ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wsparcie finansowe otrzymała Gmina Kobylnica w wysokości 12.000 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy) z przeznaczeniem na realizację zadania w niżej wymienionych szkołach:

1) Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie – w wysokości 4.000 zł
2) Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Kończewie – w wysokości 4.000 zł
3) Szkoła Podstawowa im. Książąt Pomorskich w Słonowicach - w wysokości 4.000 zł

Gmina Kobylnica zapewnia każdej szkole wkład własny w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Iga Bekiesza dnia 06.06.2019
Opublikowana przez Radosław Sawicki dnia 06.06.2019. Wygasa 28.06.2019. Odsłon 797
Początek strony