Dyżur wakacyjny w publicznych oddziałach przedszkolnych


I. Plan dyżurów wakacyjnych w publicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobylnica  

1.     Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kobylnicy

Termin dyżuru: 01.07.2019 r. – 31.07.2019 r. dla dzieci w wieku 5-6 lat

Kontakt: tel. (59) 841 59 17, e-mail: sekretariat@spkobylnica.pl

2.     Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Słonowicach

Termin dyżuru: 01.07.2019 r. – 31.07.2019 r. dla dzieci w wieku 3-6 lat

Kontakt: tel. (59) 846 27 59, e-mail: spslonowice@kobylnica.pl

3.     Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kwakowie

Termin dyżuru: 01.08.2019 r. – 31.08.2019 r. dla dzieci w wieku 3-6 lat

Kontakt: tel. (59) 846 20 80, e-mail: sekretariat@sp-kwakowo.pl

 

II. Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Kobylnica  (do pobrania)

 

III. Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobylnica  (do pobrania)

 

IV. Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w oddziałach przedszkolnych w 2019 r.

  1. od 06 maja (od godz. 9.00) do 31 maja (do godz. 15.00) – Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu w sekretariacie macierzystej szkoły  
  2. od 03 czerwca (od godz. 9.00) do 03 czerwca (do godz. 15.00) – Przekazanie złożonych wniosków z macierzystych szkół do szkół z dyżurującymi oddziałami
  3. 10 czerwca godz. 13.00 – Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny
    Informacja będzie dostępna w szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane, a także zostanie przesłana rodzicom/prawnym opiekunom na adresy e-mail.
  4. od 10 czerwca do 24 czerwca – Potwierdzenie korzystania z miejsca w oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane – wniesienie opłaty za żywienie.
Informacja wytworzona przez Witold Stech dnia 06.05.2019 21:07
Opublikowana przez Agnieszka Hordejuk dnia 06.05.2019 21:07. Odsłon 55, Wersja 2