Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

Brak aktualnych przetargów. Poniższe pochodzą z archiwum
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony
na zakup i dostawę tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserograficznych dla Urzędu Gminy Kobylnica i podległych jednostek organizacyjnych.
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2019 Utworzono: 02.12.2019
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony
na kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz usługą dystrybucji w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. do obiektów i lokali w gminie Kobylnica.
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2019 Utworzono: 05.12.2019
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony
pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz usługą dystrybucji w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. do obiektów i lokali w gminie Kobylnica”.
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2019 Utworzono: 26.11.2019
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony
na usługę pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, parkingów oraz zatok autobusowych na terenie gminy Kobylnica w latach 2019 - 2021”
więcej...
Aktualizacja: 28.10.2019 Utworzono: 28.10.2019
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony
na usługę pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, parkingów oraz atok autobusowych na terenie gminy Kobylnica w latach 2019 - 2021”
więcej...
Aktualizacja: 17.10.2019 Utworzono: 17.10.2019
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony
na dowóz uczniów do szkół z obwodów szkół Gminy Kobylnica w roku szkolnym 2019/2020 (II postępowanie).
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2019 Utworzono: 02.08.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
Dożywianie dzieci z oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Kobylnica
więcej...
Aktualizacja: 29.07.2019 Utworzono: 29.07.2019
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony
na dowóz uczniów do szkół z obwodów szkół Gminy Kobylnica w roku szkolnym 2019/2020
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2019 Utworzono: 18.07.2019
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza zamiar zawarcia umowy
na remont ciągów komunikacyjnych i sanitariatów w budynku „C” Szkoły Podstawowej w Kobylnicy
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2019 Utworzono: 16.07.2019
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony
na remont ciągów komunikacyjnych i sanitariatów w budynku „C” Szkoły Podstawowej w Kobylnicy
więcej...
Aktualizacja: 25.04.2019 Utworzono: 25.04.2019
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony
na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz całorocznego utrzymania przystanków i miejsc przystankowych na terenie Gminy Kobylnica
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2019 Utworzono: 02.04.2019
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony
na remont ciągów komunikacyjnych i sanitariatów w budynku „C” Szkoły Podstawowej w Kobylnicy.
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2019 Utworzono: 09.04.2019
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony
na odnawianie oznakowania poziomego, bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z zabezpieczeniem miejsc niebezpiecznych na terenie Gmina Kobylnica w latach 2019-2020
więcej...
Aktualizacja: 02.04.2019 Utworzono: 05.03.2019
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony
na dowóz uczniów do szkół z obwodów szkół Gminy Kobylnica w roku szkolnym 2018/2019 – semestr II (Zadania Nr 1 – 3)
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2019 Utworzono: 15.01.2019
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony
na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb obiektów Gminy Kobylnica oraz dla obiektów użytkowanych przez Gminne Centrum Kultury i Promocji w latach 2019-2020
więcej...
Aktualizacja: 26.11.2018 Utworzono: 22.11.2018
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony
na sukcesywną dostawę druków dla potrzeb Urzędu Gminy Kobylnica oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Kobylnica na rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 26.11.2018 Utworzono: 26.11.2018
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony
na sukcesywną dostawę materiałów pędnych dla potrzeb Urzędu Gminy Kobylnica, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy oraz Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy w latach 2019-2020-II bez możliwości
więcej...
Aktualizacja: 09.11.2018 Utworzono: 07.11.2018
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony
na sukcesywną dostawę materiałów biurowych, piśmiennych i maszyn liczących (Zadanie Nr 1), materiałów papierniczych do sprzętu drukującego i urządzeń kserograficznych (Zadanie Nr 2), materiałów eksploatacyjnych i tonerów...
więcej...
Aktualizacja: 09.11.2018 Utworzono: 09.11.2018
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony
na sukcesywną dostawę kruszywa drogowego do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica w latach 2019-2020 wraz z transportem i rozładunkiem bez możliwości składania ofert częściowych
więcej...
Aktualizacja: 09.11.2018 Utworzono: 08.11.2018
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony
na roboty budowlane dotyczące naprawy nawierzchni gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica poprzez mechaniczne profilowanie i zagęszczenie w latach 2019-2020 bez możliwości składania ofert częściowych
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2018 Utworzono: 26.10.2018
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony
na sukcesywną dostawę materiałów pędnych dla potrzeb Urzędu Gminy Kobylnica, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy oraz Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy w latach 2019-2020...
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2018 Utworzono: 02.10.2018
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony
na usługę dotycząca konserwacji i bieżącego utrzymania kotłowni c.o. i c.w.u. wraz z instalacjami c.o. i c.w.u., znajdujących się w komunalnych budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Kobylnica- bez możliwości składania ofert częściowych.
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2018 Utworzono: 24.07.2018
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony
na dowóz uczniów do szkół z obwodów szkół Gminy Kobylnica w roku szkolnym 2018/2019-II (Zadania Nr 1 – 3) z możliwością składania ofert częściowych.
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2018 Utworzono: 06.07.2018
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony
na usługi dotyczące wynajmu pojazdów transportowych i maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską na potrzeby Gminy Kobylnica 2018-2020 bez możliwości składania ofert częściowych.
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2018 Utworzono: 13.06.2018
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony
na odwodnienie hali sportowej w Kobylnicy. Wymiana gruntu, wykonanie odwodnienia oraz odprowadzenie wód deszczowych, wykonanie docieplenia oraz izolacji ścian, wykonanie opaski drenarskiej.
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2018 Utworzono: 25.05.2018
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony
na dowóz uczniów do szkół z obwodów szkół Gminy Kobylnica w roku szkolnym 2018/2019 (Zadania Nr 1 – 3).
więcej...
Aktualizacja: 21.05.2018 Utworzono: 21.05.2018
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony
na: KIEROWNIK PROJEKTU „SREBRNA SIEĆ” oraz SPECJALISTA D.S. MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU „SREBRNA SIEĆ” w ramach Działania 06.02. Usługi Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata ...
więcej...
Aktualizacja: 15.02.2018 Utworzono: 12.02.2018
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony
na dowóz uczniów do szkół z obwodów szkół Gminy Kobylnica w 2018 roku (Zadania Nr 1 – 4) - II z możliwością składania ofert częściowych.
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2017 Utworzono: 04.12.2017
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony
na sukcesywną dostawę materiałów biurowych, piśmiennych i maszyn liczących (Zadanie Nr 1), materiałów papierniczych do sprzętu drukującego i urządzeń kserograficznych (Zadanie Nr 2), materiałów eksploatacyjnych i tonerów ...
więcej...
Aktualizacja: 06.12.2017 Utworzono: 01.12.2017
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony
na świadczenie usługi utrzymania i konserwacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Kobylnica, stanowiącego własność Gminy Kobylnica w latach 2018 – 2019 - bez możliwości składania ofert częściowych.
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2017 Utworzono: 29.11.2017
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony
na dowóz uczniów do szkół z obwodów szkół Gminy Kobylnica w 2018 roku (Zadania Nr 1 – 4) z możliwością składania ofert częściowych.
więcej...
Aktualizacja: 09.11.2017 Utworzono: 09.11.2017
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony
na zakup wyposażenia TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnej) na terenie Gminy Kobylnica"-II z możliwością składania ofert częściowych
więcej...
Aktualizacja: 09.10.2017 Utworzono: 03.10.2017
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony
na roboty budowlane dotyczące remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych i bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica w latach 2018-2019.
więcej...
Aktualizacja: 06.10.2017 Utworzono: 06.10.2017
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony
na zakup wyposażenia TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnej) na terenie Gminy Kobylnica z możliwością składania ofert częściowych.
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2017 Utworzono: 18.09.2017
Przetarg nieograniczony bez możliwości składania ofert częściowych na usługę
pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, parkingów oraz zatok autobusowych na terenie Gminy Kobylnica w latach 2017 – 2019”
więcej...
Aktualizacja: 01.09.2017 Utworzono: 01.09.2017
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony
na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: „Modernizacja systemu oświetlenia wewnętrznego poprzez wymianę istniejących opraw oświetleniowych na LED w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Sycewicach".
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2017 Utworzono: 06.06.2017
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony
na roboty budowlane w zakresie adaptacji pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych w Kończewie i Słonowicach.
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2017 Utworzono: 30.05.2017
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nioegraniczony
Kobylnica: ”Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz całorocznego utrzymania przystanków i miejsc przystankowych na terenie Gminy Kobylnica”.
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2017 Utworzono: 27.03.2017
OGŁOSZENIE
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja Przedszkolna, Konkurs N
więcej...
Aktualizacja: 23.02.2016 Utworzono: 23.02.2016
Usługa dowozu uczniów do szkół z obwodów szkół Gminy Kobylnica.
Wyjaśnienie
więcej...
Aktualizacja: 27.07.2015 Utworzono: 27.07.2015
Usługa dowozu uczniów do szkół z obwodów szkół Gminy Kobylnica.
Kobylnica: Usługa dowozu uczniów do szkół z obwodów szkół Gminy Kobylnica.
więcej...
Aktualizacja: 21.07.2015 Utworzono: 21.07.2015
W sprawie przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego marki FORD, rok prod. 1997
Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjno –Gospodarczego Szkół w Kobylnicy, z siedzibą w Kobylnicy (76-251) przy ul. Głównej 63 ogłasza przetarg ustny (licytację) na sprzedaż samochodu osobowego marki FORD, rok prod. 1997.
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2014 Utworzono: 09.04.2014
Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2014 Utworzono: 13.03.2014
Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2014 Utworzono: 13.03.2014
Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2014 Utworzono: 13.03.2014
OGŁOSZENIE DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZEGO SZKÓŁ W KOBYLNIC
W sprawie przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego marki FORD, rok prod. 1997


więcej...
Aktualizacja: 15.11.2013 Utworzono: 15.11.2013
Dostawa bonów towarowych oraz kart podarunkowych
Dostawa bonów towarowych oraz kart podarunkowych
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2013 Utworzono: 19.03.2013
Kobylnica: Usługa dowozu uczniów do szkół z obwodów szkół Gminy Kobylnica.
Kobylnica: Usługa dowozu uczniów do szkół z obwodów szkół Gminy Kobylnica. Przewóz będzie się odbywał na 3 trasach. Mapę tras dowozu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
Numer ogłoszenia: 505196 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012

więcej...
Aktualizacja: 12.12.2012 Utworzono: 12.12.2012
Usługa dowozu uczniów do szkół z obwodów szkół Gminy Kobylnica. Przewóz będzie się odbywał na 3 tras
Usługa dowozu uczniów do szkół z obwodów szkół Gminy Kobylnica. Przewóz będzie się odbywał na 3 trasach. Mapę tras dowozu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 26.11.2012 Utworzono: 26.11.2012
Sukcesywne dostawy oleju opałowego na rzecz Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjno-Gospodarcze
Sukcesywne dostawy oleju opałowego na rzecz Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjno-Gospodarczego Szkół w Kobylnicy w sezonie grzewczym 2012-2014
więcej...
Aktualizacja: 07.09.2012 Utworzono: 07.09.2012
Budowa szkolnych placów zabaw w miejscowościach Kwakowo i Słonowice na terenie Gminy Kobylnica w ram
Kobylnica: Budowa szkolnych placów zabaw w miejscowościach Kwakowo i Słonowice na terenie Gminy Kobylnica w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła
Numer ogłoszenia: 323346 - 2012; data zamieszczenia: 30.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ro

więcej...
Aktualizacja: 30.08.2012 Utworzono: 30.08.2012
Budowa szkolnych placów zabaw w miejscowościach Kwakowo i Słonowice na terenie Gminy Kobylnica
Budowa szkolnych placów zabaw w miejscowościach Kwakowo i Słonowice na terenie Gminy Kobylnica w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła.
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2012 Utworzono: 17.07.2012
BUDOWA SZKOLNYCH PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH: KWAKOWO I SŁONOWICE W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RAD
BUDOWA SZKOLNYCH PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH: KWAKOWO I SŁONOWICE W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2012 Utworzono: 29.06.2012
Dostawa bonów towarowych oraz zapewnienie realizacji tych bonów w placówkach handlowych
Dostawa bonów towarowych oraz zapewnienie realizacji tych bonów w placówkach handlowych dla pracowników Gminnego Zespołu Ekonomiczno -Administracyjno -Gospodarczego Szkół w Kobylnicy i placówek oświatowych w Gminie Kobylnica Numer ogłoszenia: 73438 -2012;
więcej...
Aktualizacja: 09.03.2012 Utworzono: 09.03.2012
Prowadzenie zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych w szkołach podstawowych w Gminie Kobylnica
Prowadzenie zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych w szkołach podstawowych w Gminie Kobylnica
więcej...
Aktualizacja: 08.12.2011 Utworzono: 08.12.2011
Prowadzenie zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych w szkołach podstawowych w Gminie Kobylnica i w gimn
Prowadzenie zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych w szkołach podstawowych w Gminie Kobylnica i w gimnazjum w Kobylnicy
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2011 Utworzono: 22.11.2011
Prowadzenie zajęć wyrównawczych - wspomagająco - korygujących oraz rozwijających w klasach I-III szk
Prowadzenie zajęć wyrównawczych - wspomagająco - korygujących oraz rozwijających w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Kobylnica
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2011 Utworzono: 08.11.2011
Prowadzenie zajęć wyrównawczych - wspomagająco - korygujących oraz rozwijających w klasach I-III szk
Prowadzenie zajęć wyrównawczych - wspomagająco - korygujących oraz rozwijających w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Kobylnica
więcej...
Aktualizacja: 14.10.2011 Utworzono: 14.10.2011

aktualne... Początek strony