Struktura organizacyjna


STRUKTURA ORGANIZACYJNA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Kierownictwo Centrum stanowią:
Dyrektor Centrum: Marta Prezlata
Zastępca Dyrektora Centrum: Zdzisław Lesiecki

W skład Działu Finansowo-Księgowego (DFK) wchodzą następujące stanowiska pracy:
1) Główny księgowy - Kierownik Działu (GK) - Katarzyna Sochacka,
2) Stanowisko ds. księgowości budżetowej i obsługi kasy (FM) - Emilia Sokołowska,
3) Stanowisko ds. płac (FP) - Anna Jańczuk,
4) Stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczania podatku VAT (FV) - Małgorzata Witkowska,
5) Stanowisko ds. księgowości budżetowej (FB) - Małgorzata Kabat
6) Stanowisko ds. kadr i płac (KP) - Monika Listowska.

W skład Działu Oświaty i Sportu (DOS) wchodzą następujące stanowiska pracy:
1) Kierownik Działu Oświaty i Sportu (KO) - Witold Stech,
2) Stanowisko ds. oświaty (OO) - Iga Bekiesza,
3) Stanowisko ds. sportu (OS) - Anna Kurlapska,
4) Stanowisko ds. zarządzania projektami (OF) - ,
5) Pracownicy stanowisk pomocniczych i obsługi (ON).

W skład Działu Organizacyjnego (DOR) wchodzą następujące stanowiska pracy:
1) Stanowisko ds. obsługi sekretariatu (OA) - Jolanta Guźniczak-Hendryk,
2) Stanowisko ds. zamówień publicznych (OZ) - 
3) Stanowisko ds. zaopatrzenia, gospodarowania majątkiem trwałym i prowadzenia archiwum (OG) - Bożena Szyszko,
4) Stanowisko ds. kadr (OK) - Wiesława Wrześniak,
5) Stanowisko ds. obsługi i zabezpieczenia informatycznego bazy danych (OI) - Radosław Sawicki, Agnieszka Hordejuk.
6) Stanowisko ds. kadr i płac (KP) - Monika Listowska.
 
W skład Działu Obsługi Technicznej (DOT) wchodzą następujące stanowiska pracy:
1) Kierownik Działu Obsługi Technicznej (ZDC) - Zdzisław Lesiecki,
2) Stanowisko ds. zarządzania budynkami i obiektami (TB) - Remigiusz Ciereszko,
3) Stanowisko ds. oświetlenia i zarządzania energią (TE) - Tomasz Biel,
4) Stanowisko ds. administracyjnych i obsługi magazynu (TM) - Dorota Miedzińska,
5) Pracownicy stanowisk pomocniczych i obsługi (TP).

Informacja wytworzona przez Marta Prezlata dnia 02.12.2016
Opublikowana przez Agnieszka Hordejuk dnia 14.08.2019. Odsłon 1268, Wersja 16drukuj
Wersja : lewy  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Początek strony