Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika


Wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Załącznik do pobrania:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis

oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

oświadczenie o miejscu zamieszkania młodocianego ucznia

 

 

Zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia ( Dz.U. 2014 nr 0, poz. 232) pracodawca ma obowiązek zawiadomić wójta o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.

zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Informacja wytworzona przez dnia 13.03.2015
Opublikowana przez Iga Bekiesza dnia 25.07.2018. Odsłon 405, Wersja 20drukuj
Wersja : lewy  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Początek strony