2018


SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2018

 

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy

 1. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.
 2. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.
 4. Informacja dodatkowa
  • Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto) - tabela 1
  • Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (umorzenie) - tabela 2
  • Wypłacone świadczenia pracownicze - tabela 3
  • Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycje) (w zł, gr) - tabela 4

 Jednostki obsługiwane:

 1. Szkoła Podstawowa w Kobylnicy
  1. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.
  2. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.
  3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.
  4. Informacja dodatkowa
   • Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto) - tabela 1
   • Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (umorzenie) - tabela 2
   • Wypłacone świadczenia pracownicze - tabela 3
   • Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycje) (w zł, gr) - tabela 4
 2. Szkoła Podstawowa w Kończewie
  1. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.
  2. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.
  3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.
  4. Informacja dodatkowa
   • Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto) - tabela 1
   • Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (umorzenie) - tabela 2
   • Wypłacone świadczenia pracownicze - tabela 3
   • Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycje) (w zł, gr) - tabela 4
 3. Szkoła Podstawowa w Kwakowie
  1. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.
  2. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.
  3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.
  4. Informacja dodatkowa
   • Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto) - tabela 1
   • Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (umorzenie) - tabela 2
   • Wypłacone świadczenia pracownicze - tabela 3
   • Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycje) (w zł, gr) - tabela 4
 4. Szkoła Podstawowa w Słonowicach
  1. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.
  2. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.
  3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.
  4. Informacja dodatkowa
   • Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto) - tabela 1
   • Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (umorzenie) - tabela 2
   • Wypłacone świadczenia pracownicze - tabela 3
   • Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycje) (w zł, gr) - tabela 4
 5. Szkoła Podstawowa w Sycewicach
  1. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.
  2. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.
  3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.
  4. Informacja dodatkowa
   • Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto) - tabela 1
   • Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (umorzenie) - tabela 2
   • Wypłacone świadczenia pracownicze - tabela 3
   • Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycje) (w zł, gr) - tabela 4
Informacja wytworzona przez Katarzyna Sochacka dnia 23.05.2019
Opublikowana przez Agnieszka Hordejuk dnia 23.05.2019. Odsłon 48, Wersja 1drukuj
 
Początek strony