Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy podaje do publicznej wiadomości (wygasły...)

Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.),   podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
Przeznacza się do dzierżawy następującą nieruchomość:
 
L.p.

Nr działki

Powierzchnia [m2]

Obręb

Numer księgi wieczystej

Funkcja w planie zagospodarowania przestrzennego

Skład nieruchomości

Okres trwania dzierżawy

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego

 1.

712

100

Kobylnica

SL1S/00092519/1

Usługowa

Ł4

3 lata

2460,00 zł

Działka nie jest objęta prawami ani roszczeniami osób trzecich.
Wykaz niniejszy podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 90 dni.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ul. Wodna 20/2 pokój 12, w godzinach od 8 do 15, telefon [59]8109686.

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Marta Prezlata dnia 14.09.2017
Opublikowana przez Radosław Sawicki dnia 14.09.2017. Wygasa 14.12.2017. Odsłon 135, Wersja 1
Początek strony