Informacje z otwarcia ofert

Brak aktualnych przetargów. Poniższe pochodzą z archiwum
Informacja z otwarcia ofert
na zamówienie pod nazwą „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dtsrybucji w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. do obiektów i lokali w Gminie Kobylnica”
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2019 Utworzono: 13.12.2019
Informacja z otwarcia ofert
na zamówienie pod nazwą: „Zakup i dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserograficznych dla Urzędu Gminy Kobylnica i podległych jednostek organizacyjnych”
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2019 Utworzono: 10.12.2019
Informacja z otwarcia ofert
na zamówienie pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, parkingów oraz zatok autobusowych na terenie Gminy Kobylnica w latach 2019 – 2021”
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2019 Utworzono: 05.11.2019
Informacja z otwarcia ofert
nazwa zamówienia „Dowóz uczniów do szkół z obwodów szkół Gminy Kobylnica w roku szkolnym 2019/2020”
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2019 Utworzono: 12.08.2019
Informacja z otwarcia ofert
na usługi społeczne: „Dożywianie dzieci z oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Kobylnica”.
więcej...
Aktualizacja: 05.08.2019 Utworzono: 05.08.2019
Informacja z otwarcia ofert
nazwa zamówienia: „Dowóz uczniów do szkół z obwodów szkół Gminy Kobylnica w roku szkolnym 2019/2020”
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2019 Utworzono: 30.07.2019
Informacja z otwarcia ofert
na usługę pn.: ”Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz całorocznego utrzymania przystanków i miejsc przystankowych na terenie Gminy Kobylnica” zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2019 Utworzono: 15.04.2019
Informacja z otwarcia ofert
na roboty budowlane pn.: „Odnawianie oznakowania poziomego, bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z zabezpieczeniem miejsc niebezpiecznych na terenie Gmina Kobylnica...
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2019 Utworzono: 21.03.2019
Informacja z otwarcia ofert
na usługę dowozu uczniów do szkół z obwodów szkół Gminy Kobylnica w roku szkolnym 2018/2019 – semestr II (Zadania Nr 1 – 3) zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.01.2019 r. pod numerem...
więcej...
Aktualizacja: 25.01.2019 Utworzono: 25.01.2019
Informacja z otwarcia ofert
na sukcesywną dostawę druków dla potrzeb Urzędu Gminy Kobylnica oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Kobylnica na rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 04.12.2018 Utworzono: 04.12.2018
Informacja z otwarcia ofert
na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb obiektów Gminy Kobylnica oraz dla obiektów użytkowanych przez Gminne Centrum Kultury i Promocji w latach 2019-2020
więcej...
Aktualizacja: 30.11.2018 Utworzono: 30.11.2018
Informacja z otwarcia ofert
na sukcesywną dostawę materiałów biurowych, piśmiennych i maszyn liczących (Zadanie Nr 1), materiałów papierniczych do sprzętu drukującego i urządzeń kserograficznych (Zadanie Nr 2), materiałów eksploatacyjnych i tonerów...
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2018 Utworzono: 20.11.2018
Informacja z otwarcia ofert
na sukcesywną dostawę kruszywa drogowego do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica w latach 2019-2020 wraz z transportem i rozładunkiem
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2018 Utworzono: 16.11.2018
Informacja z otwarcia ofert
na sukcesywną dostawę materiałów pędnych dla potrzeb Urzędu Gminy Kobylnica, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy oraz Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy w latach 2019-2020 II
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2018 Utworzono: 16.11.2018
Informacja z otwarcia ofert
na roboty budowlane dotyczące naprawy nawierzchni gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica poprzez mechaniczne profilowanie i zagęszczenie w latach 2019-2020...
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2018 Utworzono: 14.11.2018
Informacja z otwarcia ofert
na sukcesywną dostawę materiałów pędnych dla potrzeb Urzędu Gminy Kobylnica, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy oraz Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy w latach 2019-2020 ...
więcej...
Aktualizacja: 18.10.2018 Utworzono: 18.10.2018
Informacja z otwarcia ofert
na usługę dotyczącą konserwacji i bieżącego utrzymania kotłowni c.o. i c.w.u. wraz z instalacjami c.o. i c.w.u., znajdujących się w komunalnych budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Kobylnica zamieszczonego w Biuletynie Zamówień ...
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2018 Utworzono: 02.08.2018
Informacja z otwarcia ofert
na usługę pn.: „Dowóz uczniów do szkół z obwodów szkół Gminy Kobylnica w roku szkolnym 2018/2019- II (Zadania Nr 1 – 3)” zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.07.2018 r. ...
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2018 Utworzono: 16.07.2018
Informacja z otwarcia ofert
na usługę pn.: „Usługi dotyczące wynajmu pojazdów transportowych i maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską na potrzeby Gminy Kobylnica 2018-2020”zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13-06-2018r. pod ...
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2018 Utworzono: 21.06.2018
Informacja z otwarcia ofert
na roboty budowlane pn.: „Odwodnienie hali sportowej w Kobylnicy. Wymiana gruntu, wykonanie odwodnienia oraz odprowadzenie wód deszczowych, wykonanie docieplenia oraz izolacji ścian, wykonanie opaski drenarskiej” zamieszczonego w ...
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2018 Utworzono: 14.06.2018
Informacja z otwarcia ofert
na usługę pn.: „Dowóz uczniów do szkół z obwodów szkół Gminy Kobylnica w roku szkolnym 2018/2019 (Zadania Nr 1 – 3)” zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.05.2018 r. pod ...
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2018 Utworzono: 30.05.2018
Informacja z otwarcia ofert
na usługę pn.: „KIEROWNIK PROJEKTU „SREBRNA SIEĆ” oraz SPECJALISTA D.S. MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU „SREBRNA SIEĆ” w ramach Działania 06.02. Usługi Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2018 Utworzono: 22.02.2018
Informacja z otwarcia ofert
na usługę pn.: „Dowóz uczniów do szkół z obwodów szkół Gminy Kobylnica w 2018 roku (Zadania Nr 1 – 4)”-II zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.12.2017 r. pod numerem ...
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2017 Utworzono: 12.12.2017
Informacja z otwarcia ofert
na dostawę pn.: „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, piśmiennych i maszyn liczących (Zadanie Nr 1), materiałów papierniczych do sprzętu drukującego i urządzeń kserograficznych (Zadanie Nr 2), materiałów eksploatacyjnych ...
więcej...
Aktualizacja: 11.12.2017 Utworzono: 11.12.2017
Informacja z otwarcia ofert
na usługę pn.: „Świadczenie usługi utrzymania i konserwacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Kobylnica, stanowiącego własność Gminy Kobylnica w latach 2018 – 2019” zamieszczonego w Biuletynie Zamówień ...
więcej...
Aktualizacja: 08.12.2017 Utworzono: 08.12.2017
Informacja z otwarcia ofert
na usługę pn.: „Dowóz uczniów do szkół z obwodów szkół Gminy Kobylnica w 2018 roku (Zadania Nr 1 – 4)” zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.11.2017r. pod numerem ...
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2017 Utworzono: 21.11.2017
Informacja z otwarcia ofert
na roboty budowlane dotyczące remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych i bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica w latach 2018-2019 zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 06.10.2017 r. pod numerem ...
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2017 Utworzono: 25.10.2017
Informacja z otwarcia ofert
na dostawę pn.:„Zakup wyposażenia TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnej) na terenie Gminy Kobylnica”-II zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.10.2017 r. pod numerem 595781-N-2017 oraz w dniu09.10.2017 r. pod
więcej...
Aktualizacja: 12.10.2017 Utworzono: 12.10.2017
Informacja z otwarcia ofert
na dostawę pn.: „Zakup wyposażenia TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnej) na terenie Gminy Kobylnica” zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.09.2017 r. pod numerem 588515-N-2017 ...
więcej...
Aktualizacja: 26.09.2017 Utworzono: 26.09.2017
Informacja z otwarcia ofert
na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, parkingów oraz zatok autobusowych na terenie Gminy Kobylnica w latach 2017 – 2019” zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.09.2017r. ...
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2017 Utworzono: 12.09.2017
Informacja z otwarcia ofert
„Modernizacja systemu oświetlenia wewnętrznego poprzez wymianę istniejących opraw oświetleniowych na LED w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Sycewicach”
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2017 Utworzono: 26.06.2017
Informacja z otwarcia ofert
na roboty budowlane pn: „Roboty budowlane w zakresie adaptacji pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych w Kończewie i Słonowicach” zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.05.2017 r. pod ...
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2017 Utworzono: 21.06.2017
Informacja z otwarcia ofert
„Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz całorocznego utrzymania przystanków i miejsc przystankowych na terenie Gminy Kobylnica”
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2017 Utworzono: 05.04.2017

aktualne... Początek strony