Regulaminy obowiązujące w jednostce


Regulamin organizacyjny (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy z dnia 1 sierpnia 2019 roku)

Załacznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego (schemat struktury organizacyjnej)

Załacznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego (struktura organizacyjna)

 


 

Regulamin pracy (Załacznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2016 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy z dnia 29 listopada 2016 roku)

 


 

Regulamin wynagradzania pracowników (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2016 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy z dnia 25 listopada 2016 roku)

Zarządzenie zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników:

  • Zarządzenie Nr 55/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2016 Dyrektora CUW z dnia 25 listopada 2016 roku)

Wykaz stanowisk (Załącznik Nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy) 

Wysokość maksymalnych stawek dodatku funkcyjnego (Załącznik Nr 2 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy)

 


 

Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy z dnia 18.04.2019 r.)

 


 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Załącznik do Zarządzenia nr 7/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy z dnia 06.02.2017 roku)

Maksymalne kwoty świadczeń finansowanych ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Załącznik Nr 1 do Regulaminu ZFŚS  CUW  w Kobylnicy)

Wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS (Załącznik Nr 2 do Regulaminu ZFŚS  CUW  w Kobylnicy)

Wniosek o udzielenie pożyczki z ZFŚS (Załącznik Nr 3 do Regulaminu ZFŚS  CUW  w Kobylnicy)

Wzór umowy w sprawie pożyczki z ZFŚS (Załącznik Nr 4 do Regulaminu ZFŚS  CUW  w Kobylnicy)

 

Informacja wytworzona przez Marta Prezlata dnia 02.12.2016
Opublikowana przez Agnieszka Hordejuk dnia 05.11.2019. Odsłon 1138, Wersja 14drukuj
Wersja : lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Początek strony